Support

Lorem ipsum dolor sit amet:

24h / 365days

We offer support for our customers

Mon - Fri 8:00am - 5:00pm (GMT +1)

Get in touch

Cybersteel Inc.
376-293 City Road, Suite 600
San Francisco, CA 94102

Have any questions?
+44 1234 567 890

Drop us a line
info@yourdomain.com

About us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec.

Have any Questions? +01 123 444 555
TR

Sözlük

A

Abdominel

Batınla, karın bölgesiyle ilgili

Antikor

Bir antijen olduğunda, antijenin etkisini nötrleştirmek için vücutta sentezlenen bir protein. Antikorlar büyük ölçüde bağışıklık sisteminin mekanizmalarına katılır

Asemptomatik

Fark edilebilir semptomları olmayan

B

Bilirubin

Sarı safra maddesi. Kanda bilirubin fazlası olması, sarılığa neden olur

Biyopsi

Mikroskop altında incelenmek üzere canlı bedenden doku numunesi alınması

C

Child Pugh skoru

Tıbbi muayenelerin sonuçlarına dayanan farklı aşamalarla yapılan bir teşhisle, Hepatitin ağırlık derecesini değerlendirmek için kullanılan bir değerlendirme sistemi

E

Enzim

Bir kimyasal tepkimeyi aktive edebilen veya hızlandırabilen bir protein

Eş zamanlı enfeksiyon

Aynı anda iki farklı virüsle enfeksiyon durumunda bir ko-enfeksiyon veya eşzamanlı enfeksiyondan bahsedilir (ör. HBV ve HDV; bu durum nadir görülür ve zor kanıtlanır).

F

FibroMeter

Karaciğer fibrozunu değerlendirmeye ve yönetmeye yardımcı olan bir kan testi. FibroMeter testi, bir karaciğer fibroz veya sirozunun olasılığını gösteren 0 ile 1 arasında bir ölçüm değeri verir

FibroScan

Karaciğer sertleşmesi hakkında bir teşhiste bulunma imkânı sağlayan bir test. Fibroz ne kadar güçlü olursa, karaciğer de o kadar sert (rijit) olur. Bu testin avantajı, ağrısız ve non-invaziv olmasıdır

FibroTest

Bir karaciğer fibrozunun teşhis ve kantifikasyonu için farklı kan işaretleyicileri yardımıyla yapılan bir non-invaziv kan testi

Fibroz

Bir ameliyat, kimyasal maddeler veya virüsten kaynaklanan esnekliğin azalmasına, organda kolajen liflerinin birikmesine ve/veya yara oluşmasına neden olan bir doku değişikliği olup, kan akışında azalma olur (hipertansiyon)

Fulminant

Birden bire görülen, hızlı ve şiddetli seyreden

G

Gastrointestinal

Gastrointestinal, "mide-bağırsak-yolla ilgili" anlamına gelir.

Geri çevrilemez

Geri çevrilmesi mümkün olmayan

H

Hepatik

Karaciğerle ilgili

Hepatit B

Hepatit B virüsünden (HBV) kaynaklanan bir hastalık olup, bunda karaciğer hücreleri etkilenir ve bir iltihaplanma oluşur. Bu virüs genellikle enfekte olmuş kişilerin kanında ve cinsel sıvılarında bulunur

Hepatit D

Hepatit D virüsünden (HDV) kaynaklanan ve ancak Hepatit B virüsünün yanında çoğalabilen bir hastalık. Bu süper enfeksiyon, hastalıkların bir HBV mono enfeksiyonuna göre çok daha ağır geçmesine neden olur

Hepatit dekompansasyon

Tıpta dekompansasyon terimi, vücudun kendi karşı regülasyon ve onarım işlemlerinin bir hastalığın seyrinde bozulmasına denir. Bir dekompansasyon, vücudun bir hastalık sonucunda oluşan bozuklukları artık dengeleyemediği zaman görülür.

Hepatoselüler karsinom

HCC (hepatoselüler karsinom) olarak da bilinen karaciğer hücresi karsinomu, karaciğer hücrelerinden (hepatositler) gelişen ve vakaların büyük bir çoğunluğunda kronik bir hastalık sonucunda zaten hasar gören bir karaciğerden kaynaklanan bir karaciğer kanseridir

Hepatositler

Karaciğer hücreleri

I

İnvaziv

Organizmaya girerek müdahale eden ve böylece bir yaralanmaya neden olan bir tıbbi muayene yöntemi

K

Karaciğer

Sağ üst batın bölgesinde bulunan ve proteinlerin sentez ve depolamasında bir rol oynayan bir organ olan karaciğer, metabolizma organıdır ve metabolizma ürünlerinin çözülmesinden ve atılmasından da sorumludur

Karaciğer iflası

Karaciğerin, normal sentez fonksiyonlarını ve metabolizma fonksiyonlarını sürdürememesi

Karaciğer kanseri

Karaciğer kanseri, karaciğerdeki hücreler (hepatositler) farklılaşması ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşur

Karaciğer nakli

Bir bireyin karaciğerinin başka bir bireye nakledildiği cerrahi müdahale

Karaciğer sirozu

Bağ dokusunun çoğaldığı ve sağlıklı karaciğer dokusunun yerine geçtiği (fibroz) bir karaciğer hastalığı. Bu, karaciğer fonksiyonunun zamanla kısıtlanmasına neden olur. Ağır ve ilerleyen bir hastalık olup, karaciğerin sertleşmesine, yara bağlamasına ve büzülmesine neden olabilir.

Ko-enfeksiyon

Aynı anda iki farklı virüsle enfeksiyon durumunda bir ko-enfeksiyon veya eşzamanlı enfeksiyondan bahsedilir (ör. HBV ve HDV; bu durum nadir görülür ve zor kanıtlanır).

Kontamine

Kontamine demek, "bir hastalığa yakalanmış" veya basitçe "hastalanmış" veya "enfekte olmuş" demektir.

Kronik Hepatit

Çoğu zaman Hepatit B, Hepatit C ve Hepatit D virüslerinin bulaşmasından kaynaklanan, en az altı ay devam eden bir karaciğer iltihaplanması

M

MELD skoru

İngilizce "Model for End-Stage Liver Disease", yani "Son Dönem Karaciğer Hastalığı Modeli" ifadesinin kısaltmasıdır. Kan verilerinden hesaplanan bu skor, bir karaciğer naklinin hasta için yararlı olup olmayacağını anlamak için de kullanılır.

Metavir (skoru)

Karaciğer biyopsi yoluyla alınan doku örneği incelenerek bulunan değer (skor) olup, iltihaplanma derecesi ve fibroz durumu hakkında bilgi verir. A harfi, Hepatit aktivitesi hakkında bilgi verirken, F harfiyse fibroz derecesini belirtir. Bu harfler, hastalığı şiddetini gösteren bir sayıyla birlikte verilir

N

Non-invaziv

Organizmaya girmeden müdahale eden ve böylece herhangi bir yaralanmaya neden olmayan bir tıbbi muayene yöntemi

O

Otoimmün reaksiyon

Otoimmünite, bir organizmanın yapı bileşenlerini "vücuda ait" olarak tanıyamamaya işaret eder ve vücudun kendi moleküllerine karşı antikor üretilmesiyle birlikte görülür

P

PCR

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR = Polymerase Chain Reaction); aynı DNA parçasının çok sayıda eşit kopyasını elde etmek için DNA parçalarının çoğalmasını kanıtlayan bir yöntem

R

RNA

RNA, vücutta farklı fonksiyonları görür. Bunların en önemlisi, genetik bilgileri proteinlere dönüştürmeyi ifade eden protein biyosentezidir. Bunun için mRNA, DNA'da tamamlayıcı matris dizesi olarak yazılır. Ardından RNA dizesinden proteinlerin sentezlenmesi suretiyle protein biyosentezi gerçekleştirilir.

S

Sarılık

Göz akının, cilt ve mukoza tabakalarının sarılaşması olup, kanda, normalde karaciğerden atılan bilrubinin varlığına işaret eder

Süper enfeksiyon

Süper enfeksiyon, hasta zaten Hepatit B virüsünün (HBV) kronik bir taşıyıcısıysa ve kendisine ikinci enfeksiyon olarak Hepatit D virüsü (HDV) bulaştıysa görülür (bu durum oldukça sık görülür).

T

Türev

Türevler, bir temel maddeden çıkartılan, değiştirilen veya metabolize edilen kimyasal bağlantılardır.

V

Virülans

Virülans, bir patojenin enfeksiyon gücüne veya patojen gücünün belirginlik derecesine denir.

Y

Yaygınlık

Yaygınlık, bir hastalık veya belirtinin belli bir zamanda nüfusta görülen sıklığına denir.

Kaynaklar:

Glossary of Terms Related to Hepatitis B. https://www.hepb.org/resources-and-support/glossary-of-terms-related-to-hepatitis-b/. Mai 2023

DocCheck Flexikon. https://flexikon.doccheck.com/de/Hauptseite Mai 2023

Telif Hakkı Kautz5 2024. Tüm hakları saklıdır.
Settings saved
Privacy Settings

We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze access to our website.

The legal responsibility obligations include the logging and archiving of consent (opt-in). For this reason, the opt-in solution writes a LOG file. The following data is stored in this file IP address of the visitor, data protection level selected by the visitor, date and time of storage, domain

user_privacy_settings

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves the privacy level settings from the cookie consent tool "Privacy Manager".

user_privacy_settings_expires

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves the storage duration of the privacy level settings from the cookie consent tool "Privacy Manager".

ce_popup_isClosed

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves that the popup (content element - popup) was closed by a user click.

onepage_animate

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves that the scroll script for the onepage navigation has been started.

onepage_position

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves the offset position for the onepage navigation.

onepage_active

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves that the current page is a "onepage" page.

view_isGrid

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves the selected list/grid view in the demo CarDealer / CustomCatalog List.

portfolio_MODULE_ID

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves the selected filter of the portfolio filter.

Eclipse.outdated-browser: "confirmed"

Domain name: https://www.hepatitis-delta.info
Expiry: 30 days
Storage location: Localstorage
Description: Saves the status of the "Outdated Browser" notification bar.

Matomo cookie list

The following cookies are stored in Matomo or the Matomo Tag Manager.

Cookie name Duration Intended use
_pk_id 13 months Saving some details about the user, such as the unique visitor ID
_pk_ref 6 months Storage of attribution information, the referrer originally used to visit the website
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr 30 minutes Short-lived cookies that temporarily store data for the visit
_pk_testcookie Directly deleted Check whether the visitor's browser supports cookies
mtm_consent (oder mtm_consent_removed) 30 years Note that the user has given consent (or removal). The validity can be shortened by calling: _paq.push(['rememberConsentGiven', optionallyExpireConsentInHours]) to shorten it. More information can be found in the developer manual for querying consents.
mtm_cookie_consent 30 years Note that the user has given consent to the storage and use of cookies. The validity can be shortened by calling: _paq.push(['rememberCookieConsentGiven', optionallyExpireConsentInHours]); to shorten it. You can find more information in the developer manual on requesting consent.
matomo_ignore 30 years Excludes tracking.
matomo_sessid 14 days It is important to note that it does not contain any data that is used to identify visitors and is categorised as "Essential".
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close